elendeesfritptrusqbgplrozh-CN
no1badge

Darmowy dostęp

Warunki korzystania

Wymienione warunki stanowią bezwarunkowe zobowiązanie i obowiązkową akceptację dla każdego odwiedzającego stronę surfbet.net.

Zabronione: powielanie, ponowne publikowanie, dystrybucja, promocja, przekazywanie, modyfikacja, kopiowanie w całości lub w części lub w podsumowaniu, adaptacja, wykorzystywanie do jakichkolwiek celów, transmisja, sprzedaż i renderowanie treści tej witryny Strona internetowa, w jakikolwiek sposób i bez pisemnej zgody wydawcy lub wydawców lub współpracowników lub współpracowników, a także parafrazowanie i odtwarzanie dzieł pochodnych na podstawie bieżącej zawartości strony internetowej, a także istniejących materiałów fotograficznych lub reklamowych surfbet.net (zgodnie z ustawą 21/21/1993 i przepisami prawa międzynarodowego obowiązującymi w Grecji.
Źródła danych, informacji, danych i wiadomości na tej stronie są uważane za wiarygodne i niewątpliwie niekwestionowane.

Informacje, informacje i materiały zawarte na stronie surfbet.net mogą być postrzegane jako niewiarygodne, niedokładne i nieprawdziwe oraz są dostępne wyłącznie i wyraźnie, służąc informacjom każdego użytkownika.
Dokument, zdjęcie lub materiały reklamowe Surfbet.net mają charakter wyłącznie informacyjny i mają cel, ponieważ można je zmienić i zmodyfikować w dowolnym momencie.

Żadnych danych ani treści, danych ani materiałów reklamowych i fotograficznych nie można traktować jako sugestii, rekomendacji lub porad, zachęty, referencji lub zachęty, metody i wskazówek dotyczących uczestnictwa w grach losowych oraz wszelkich form „zakładów”, które mogą być dokonywane przez użytkownik w jakikolwiek sposób i w dowolnej formie oraz z każdą osobą fizyczną, korporacją lub firmą, która jest zalegalizowana i aktywna w prowadzeniu takich gier lub zakładów.

Wydawcy, felietoniści, dziennikarze i wszyscy współpracownicy, którzy mogą być zaangażowani w tworzenie materiałów pisemnych w imieniu strony surfbet.net, nie są odpowiedzialni za odszkodowanie w przypadku pośredniej lub natychmiastowej straty lub przyszłej straty, wręcz przeciwnie. to samo prawo do postępowania cywilnego lub karnego (w zależności od przestępstwa) każdemu, kto zniesławia lub oczernia lub wprowadza w błąd lub ustnie fałszuje dowolną formę treści surfbet.net

Wykorzystanie danych jest ściśle osobiste i wyłączne i jest dostępne tylko w tym celu. Konsekwencje dla kogokolwiek lub kogokolwiek, w jakiejkolwiek formie obecności (osoba fizyczna lub firma), przeciwko obowiązkowemu oznaczeniu strony, są ścigane wyłącznie w greckich sądach karnych lub cywilnych, a eksploatacja bez zgody wydawcy lub wydawców lub współpracuje, ponosi szereg sankcji cywilnych i karnych (przestępstwa) i może być pozwany i ścigany za szkody materialne za fałszerstwa i utracone zyski, zawsze zgodnie z artykułami i kodeksami praw autorskich.
Surfbet.net zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków korzystania z tej strony w dowolnym czasie i bez powiadomienia, po prostu aktualizując formularz o informacje prawne.
Surfbet.net surowo zabrania korzystania z jego usług osobom poniżej 18 roku życia (nieletni) i podkreśla, że ​​korzystanie z usług surfbet.net jest oferowane wyłącznie osobom dorosłym. W przypadku korzystania z usług surfbet.net przez nieletnich, wyłączną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie tych użytkowników, którzy mają obowiązek chronić dzieci przed usługami surfbet.net, ale także przed wieloma innymi stronami internetowymi.

Po wejściu użytkownik akceptuje wszystkie powyższe, które są dostępne do czytania i aktualizacji na stronie surfbet.net nieodwołalnie, bez zastrzeżeń i z góry.

Uwaga: Sygnały wyświetlane na stronie internetowej są ofertą HQFL

Surfbet.net