elendeesfritptrusqbgplroж-CN
no1badge

Свободен достъп

Условия за ползване

Условията, изброени за всеки посетител на уебсайта „surfbet.net“, са безусловен ангажимент и задължително приемане.

Забранено: възпроизвеждане, повторно публикуване, разпространение, популяризиране, прехвърляне, модификация, копиране изцяло или частично или обобщено, адаптиране, използване за всякакви цели, предаване, продажба и предоставяне на съдържанието на този уебсайт Уеб сайт по какъвто и да е начин и без писменото разрешение на издателя или издателите или асоциираното или асоциираното дружество, както и перифразирането и пресъздаването на производни произведения въз основа на текущото съдържание на уебсайта, както и на съществуващите му фотографски или рекламни материали surfbet.net (според закона 21/21/1993 и правилата на международното право, които се прилагат в Гърция.
Източниците на данни, информация, данни и новини на този сайт се считат за надеждни и несъмнено безспорни.

Информацията, информацията и материалите, съдържащи се на уебсайта surfbet.net, могат да се възприемат като ненадеждни, неточни и неверни и са достъпни изключително и ясно обслужващи информацията на всеки потребител.
Документът, фотографският или рекламният материал на Surfbet.net има чисто информативен характер и предназначение, тъй като може да се променя и променя по всяко време.

Никакви данни или съдържание или данни или рекламни и фотографски материали не могат да се разглеждат като предложение или препоръка или съвет или насърчение или позоваване или стимул, метод и указания за участие в хазартни игри и всякаква форма на „залози“, които могат да бъдат направени от потребител по всякакъв начин и форма и с всяко физическо лице или корпорация или компания, което е легализирано и активно в провеждането на подобни игри или залози.

Издателите, колонистите, журналистите и всички сътрудници, които могат да участват в създаването на писмени материали от името на уебсайта surfbet.net, не носят отговорност за обезщетение в случай на косвена или незабавна загуба или бъдеща загуба, напротив, те имат същото право на гражданско или наказателно преследване (в зависимост от престъплението) на всеки, който клевети или клевети или дезинформира или устно фалшифицира всяка форма на съдържание на surfbet.net

Използването на данните е строго лично и изключително и е достъпно само за тази цел. Последиците за когото и да било и за всеки и под каквато и да е форма на присъствие (физическо лице или компания) срещу задължителното обозначаване на сайта, се преследват само в гръцки наказателни или граждански съдилища, докато експлоатацията без разрешението на издателя или издателите или сътрудници, търпи поредица от граждански и наказателни наказания (престъпление) и могат да бъдат съдени и преследвани за вреди за материални фалшификации и пропуснати ползи и винаги в съответствие с членове и кодекси за авторско право.
Surfbet.net си запазва правото едностранно да променя условията за ползване на този уеб сайт по всяко време и без предупреждение, като просто актуализира формата с правната информация.
Surfbet.net строго забранява използването на услугите си от лица на възраст под 18 години (непълнолетни) и подчертава, че използването на услугите на surfbet.net се предлага само на възрастни. В случай на използване на услугите на surfbet.net от непълнолетни, единствената отговорност е настойниците на тези потребители, които имат задължението да защитават децата от услугите на surfbet.net, но и от много други интернет сайтове.

След влизането си, потребителят приема всичко по-горе, което е достъпно за четене и актуализиране в уебсайта surfbet.net безвъзвратно, безрезервно и предварително.

Забележка: Сигналите за уебсайтове, показвани на уебсайта, са оферта на HQFL

Surfbet.net